Wandeling Werelddiabetesdag op 12 november 2006

Vertrek aan het Bargehuis naast de Katelijnepoort

Een half uur voor het officiële startsein komen de eerste wandelaars al binnen gesijpeld. De ingang van het Bargehuis, waar de drie wandelroutes van start gaan, is uitbundig versierd met prachtige VDV-ballonnen. de deelnemers worden enthousiast verwelkomd door de vrijwilligers, allemaal keurig uitgedost in wit VDV-tenue.

Iedere wandelaar krijgt een wandelkaart, vergezeld van een routebeschrijving waarop ook wat uitleg wordt gegeven over de tatrijke bezienswaardigheden langsheen de trajecten. Het wordt moeilijk kiezen: 6km, 9km of 11km.

Vervolgens ontvangt iedereen een VDV-gadget, nl. een prachtige fluo-jas met VDV-opschrift. Ze kunnen ook deelnemen aan een fel gesmaakte ballonnen. wedstrijd. Vanaf 13u komen de deelnemers in steeds groter getale toe, nu eens in dichte drommen, dan weer in meer verspreide slagorde. Heel wat deelnemers zijn al enthousiast nog vóór ze moeten starten. Ze hebben immers een prachtig lint van fluo-jasjes langsheen de Brugse vesten opgemerkt.

In de stopplaatsen, Café Du Gaz en de Kringwinkel, krijgt iedereen een appel en/of een drankje aangeboden. Ook daar is de sfeer opperbest.

Wanneer de stappers terugkeren in het Bargehuis kunnen ze nog deelnemen aan een heuse diabetesquiz, volksspelen uitproberen, zich informeren bij de VDV-Infostand en eens langsgaan bij de podologe van dienst. Onze afdeling heeft er immers voor gekozen om op deze activiteit ook educatief heel wat aan te bieden. En ook dit laatste werd door heel wat mensen geapprecieerd.

De commentaren achteraf liegen er niet om: de derde wandeldag in Brugge is een schot in de roos. Heel veel mensen maken al een afspraak voor volgend jaar.

Uiteindelijk wordt afgeklokt op niet minder dan 549 deelnemersl Dit overtreft onze stoutste verwachtingen. Daarenboven zijn wij erin geslaagd om enerzijds de VDV weer wat meer naambekendheid te geven en anderzijds diabetes weer eens in de actualiteit te brengen. En dàt waren nu precies twee van de belangrijkste doelstellingen van deze wandeldag.

https://www.brugge-diabetes.be/sites/default/files/inline-images/logo_liga_brugge_0.jpg